Leszczyński Systems - Systemy XXI wieku

Dotacje do fotowoltaiki

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

Rządowy program „Mój Prąd”, którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polega na dofinansowaniu instalacji fotowoltaicznych (2-10 kW) i wsparciu rozwoju energetyki.

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

W ramach dofinansowania w formie dotacji można otrzymać do 50% kosztów - nie więcej jednak niż 5 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków można uzyskać na stronie: https://mojprad.gov.pl/

 

Przejdź do góry strony