Leszczyński Systems - Systemy XXI wieku

Najczęstsze pytania dotyczące fotowoltaiki

 • Ile kosztuje zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych?

  Koszt instalacji fotowoltaicznej waha się w przedziale od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych - w zależności od wielkości systemu.
  Opłacalność użytkowania instalacji fotowoltaicznej zwiększa się przy skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej.
  Leszczyński Systems oferuje wiele możliwości finansowania, tak aby umożliwić własną produkcję energii elektrycznej każdemu, jednocześnie dostarczając korzyści finansowych.

 • Jaki jest czas zwrotu inwestycji w moduły fotowoltaiczne?

  Inwestycja w moduły fotowoltaiczne zwraca się przeciętnie w ciągu 5-7 lat i jest uzależniona od wielkości instalacji. Podczas określania okresu zwrotu należy brać pod uwagę stały wzrost cen energii. Do kalkulacji używa się średnich szacunków cen energii w ciągu kolejnych 25 lat. Firma Leszczyński Systems pomoże określić parametry inwestycji w fotowoltaikę tak, aby czas zwrotu był skrócony do niezbędnego minimum.

 • Czy warunki atmosferyczne mają wpływ na pracę modułów?

  Generalnie nie, a nawet mogą poprawiać ich pracę, np. wiatr chłodzi moduły (zwłaszcza w porze letniej) co zwiększa ich moc. Moduły fotowoltaiczne są niezwykle odporne na uszkodzenia i czynniki atmosferyczne.

 • Czy mogę odsprzedawać energię innym?

  Nie. Wyprodukowanej przez naszą instalację fotowoltaiczną energii nie można odsprzedawać, z tego względu przy planowaniu inwestycji należy dobrać wielkość i moc instalacji według indywidualnego zapotrzebowania na energię. Natomiast jest możliwa oszczędność kwoty, jaką w skali roku płaci się operatorowi energii w rachunkach za energię – najczęściej 3-4 tysiące złotych rocznie. 

 • Jak dobrać moc instalacji do moich potrzeb?

  Firma Leszczyński Systems pomoże swoim Klientom w doborze najbardziej optymalnego rodzaju i mocy instalacji fotowoltaicznej. Nasi eksperci przeprowadzą audyt, dokonają analizy rocznego zużycia energii i określą wymagany poziom mocy instalacji.
  Moc instalacji dobieramy w zależności od zapotrzebowania na energię elektryczną (wielkość gospodarstwa domowego i ilość urządzeń elektrycznych) i położenia dachu.
  Zadbamy również o profesjonalną obsługę posprzedażową: instalacja będzie monitorowana 24/7 w celu zapewnienia maksimum wydajności.

 • Co to jest falownik i do czego służy?

  Falownik inaczej zwany inwerterem stanowi centrum zarządzania systemu fotowoltaicznego. Warto zadbać o jego odpowiedni dobór, ponieważ jakość jego pracy ma wpływ na wydajność i pracę całego systemu fotowoltaicznego. Inwerter jest odpowiedzialny za przemianę dostarczanego przez moduły fotowoltaiczne prądu stałego na prąd zmienny o parametrach takich jak w sieci publicznej.

 • Czy moduły fotowoltaiczne pracują przez cały rok?

  Tak. Instalacja fotowoltaiczna pracuje przez cały rok bez względu na wysokość temperatury i warunki atmosferyczne. W czasie zimowym instalacja produkuje mniej energii niż latem, ze względu na krótszy dzień. Ogniwa fotowoltaiczne nie pracują w nocy, ponieważ warunkiem ich pracy jest obecność promieniowania słonecznego.

 • Czy instalacja fotowoltaiczna potrzebuje dużej powierzchni?

  Najlepszym miejscem na montaż instalacji fotowoltaicznych są dachy budynków. Przeciętnie instalacja o mocy 1 kW zajmuje powierzchnię 7 m² -15 m² w zależności od rodzaju dachu, stopnia zacienienia i kąta nachylenia dachu (optymalny kąt nachylenia modułów do podłoża to 35 °). Moduły słoneczne powinny być usytuowane w taki sposób, by nie zasłaniał ich jakikolwiek element. 
  Instalacje fotowoltaiczne montowane są również na gruncie.

 • Jak długo będzie działać instalacja fotowoltaiczna?

  Producenci modułów fotowoltaicznych dają gwarancję żywotności instalacji na 25 lat. Po tym czasie wydajność modułów nieznacznie spada, ale wciąż utrzymuje się na poziomie 80 % mocy.

 • Czy instalacje fotowoltaiczne są ekologiczne?

  Tak, jak najbardziej, ponieważ czerpanie energii z odnawialnych źródeł jest zgodne z zasadą dbania o środowisko naturalne i ekologię. Energia słoneczna z paneli fotowoltaicznych nie emituje CO2 do atmosfery, a co za tym idzie, nie przyczynia się do wzrostu poziomu zanieczyszczenia powietrza.

 • Jak czyścić panele fotowoltaiczne?

  Aby praca paneli przebiegała bez zakłóceń, powinny być one czyste i wolne od kurzu oraz innych zanieczyszczeń.

  Oto główne czynniki, które przyczyniają się do zmniejszenia efektywności paneli słonecznych nawet o 20%:

  • Ptasie odchody
  • Mech
  • Piasek morski
  • Pył pochodzący z pól (szczególnie podczas zbiorów)
  • Drobne cząstki takie jak spaliny.

  Panele słoneczne są łatwe do czyszczenia, można je czyścić samodzielnie, jednak należy pamiętać, aby używać profesjonalnych środków czyszczących. Jeżeli dostęp do paneli jest utrudniony, można zlecić czyszczenie paneli specjalistycznej firmie zajmującej się oczyszczaniem ogniw fotowoltaicznych.

 • Czy są dostępne kolorowe panele fotowoltaiczne?

  Tak, choć póki co nie są jeszcze w powszechnym użyciu, ale obok "zwykłych" paneli mono i polikrystalicznych występujących w kolorach czarnym, granatowym i niebieskim, są już dostępne wielobarwne moduły zintegrowane z budynkiem. Takie rozwiązanie stanowi inspirację dla architektów, a panele kolorowe pełnią nie tylko pierwotną funkcję produkcji energii, ale jednocześnie są estetycznym i nietuzinkowym elementem strukturalnym budynku. 

  Moduły są dostępne w odcieniach niebieskim, zielonym, czerwonym i  szarym.

 • Czy istnieje fotowoltaika w sprayu?

  W ogólnej sprzedaży nie istnieje jeszcze fotowoltaika w sprayu, którą można spryskać okno i cieszyć się pozyskiwaniem zielonej energii.

  Naukowcy z Uniwersytetu z Sheffield w Wielkiej Brytanii opracowali jednak spray, który może być wykorzystywany przez nich do tworzenia ogniw fotowoltaicznych.
   

 • Czy fotowoltaika szkodzi zdrowiu?

  Zdecydowanie NIE! Instalacja fotowoltaiczna w żadnym stopniu nie wpływa na zdrowie ludzi i zwierząt. Jest bezemisyjna i nie generuje hałasu. Panele fotowoltaiczne wytworzone są z naturalnie występującego w przyrodzie krzemu, nie wytwarzają szkodliwego pola elektromagnetycznego ani żadnych substancji chemicznych. Ich działanie nie wpływa negatywnie na środowisko, w odróżnieniu od źródeł ciepła takich jak węgiel czy ropa naftowa, gdzie w procesie ich spalania dochodzi do zanieczyszczenia powietrza i emisji dwutlenku węgla.

 • Czy można zupełnie odłączyć się od zakładu energetycznego?

  Tak. Tzw. system off-grid, zwany też instalacją wyspową pozwala na zupełne uniezależnienie się od sieci dystrybutora. Magazynowanie wytworzonej przez system energii odbywa się przy pomocy akumulatorów wytwarzanych w specjalnej technologii. System off-grid jest  indywidualnie projektowany dla poszczególnej instalacji. Wadą instalacji wyspowej są wysokie koszty - ceny kształtują się w przedziale od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

  Najbardziej popularne są więc systemy on-grid podłączone do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej, gdzie nadwyżki energii przekazywane są do sieci energetycznej, by można je było odebrać w momencie większego zapotrzebowania na energię. Z kolei ich wadą jest uzależnienie od sieci energetycznej, pod którą są podpięte. Wszelkie awarie sieci odbiją się na pracy instalacji fotowoltaicznej, gdyż ze względów bezpieczeństwa instalacja zostanie odcięta od sieci i w tym momencie  nie wytwarza energii elektrycznej. 

 • Jakie są koszty przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci?

  Nie ma żadnych opłat. Właściciele mikroinstalacji są zwolnieni z opłat przyłączeniowych. Montaż licznika dwukierunkowego i zabezpieczeń są po stronie operatora. Aby przyłączyć się do sieci Prosumenci nie mają też obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej. Również zmiana mocy instalacji na mniejszą, niż pierwotnie zakładano, nie są objęte opłatami, należy jedynie zgłosić fakt zmiany uprzednio wydanych warunków przyłącza operatorowi.

 • Jakie dokumenty są potrzebne do zainstalowania systemu fotowoltaicznego?

  Dla mikroinstalacji do 50 kW prosument nie jest obciążony składaniem żadnych dokumentów ani uzyskiwaniem pozwoleń czy koncesji - wszelkie formalności załatwia w Państwa imieniu Leszczyński Systems. Dokumenty, jakie są wymagane przy instalacji systemów fotowoltaicznych to:

  • certyfikaty montowanych podzespołów, 
  • druki Zakładu Energetycznego, do którego sieci podłączana będzie instalacja
  • uprawnienia wykonawcy instalacji.

  Firma Leszczyński Systems zajmuje się kompleksową obsługą - dokumenty do Zakładu Energetycznego przygotowujemy przy podpisaniu umowy o wykonanie instalacji. Dokumenty te dostarczmy do Dystrybutora, gdzie następuje ich weryfikacja. Dokumentację zgłoszeniową składamy na 30 dni przed planowanym montażem instalacji. Zwykle po ok. 2 tygodniach od momentu zgłoszenia Zakład Energetyczny wymienia licznik energii elektrycznej na dwukierunkowy. Koszty wymiany licznika leżą po stronie  Dystrybutora. Prawidłowo zgłoszona instalacja po zamontowaniu może od razu przystąpić do pracy.

 • Kto to jest Prosument?

  Prosumentem energii odnawialnej jest podmiot, który wytwarza prąd na własne potrzeby w mikroinstalacji (instalacja o łącznej mocy nie większej niż 50 kW) i konsumuje go. Jeśli prosumentem są podmioty prowadzące działalność gospodarczą, wytwarzanie prądu na potrzeby własne nie może stanowić przeważającej ich działalności.

  Prosumentem mogą zostać podmioty takie jak:

  • gospodarstwa domowe
  • przedsiębiorcy 
  • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy 
  • jednostki sektora finansów publicznych
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
  • kościoły i związki wyznaniowe
  • nadleśnictwa
  • związki sportowe
  • jednostki badawcze
  • fundacje i stowarzyszenia.

  Bycie Prosumentem przynosi ze sobą wymierne korzyści, takie jak:

  • niezależność od podwyżek cen prądu 
  • ograniczenie ingerencji w środowisko naturalne 
  • dobra inwestycja, która w krótkim czasie zwraca się niemal w całości.

  .

 • Czym się różnią moduły fotowoltaiczne od kolektorów solarnych?

  Choć oba systemy służą do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej, to różnią się budową, sposobem działania oraz rodzajem pozyskiwanej energii.

  Moduły fotowoltaiczne zamieniają promieniowanie słoneczne na energię elektryczną, którą wykorzystuje się w gospodarstwie domowym do zasilania urządzeń elektrycznych.
  Z kolei kolektory słoneczne przy pomocy energii ze słońca wytwarzają ciepło, które wykorzystuje się najczęściej do ogrzewania wody.

   

 • Czy jakość komponentów w systemie fotowoltaicznym ma znaczenie?

  Ma i to kluczowe! Trwałość i wydajność instalacji fotowoltaicznej w dużej mierze zależy od odpowiednio dobranych i połączonych z sobą elementów systemu fotowoltaicznego. Prawidłowy dobór komponentów jest gwarancją wydajnej i bezawaryjnej pracy.

  Na komponenty systemu fotowoltaicznego składają się:

  • panele fotowoltaiczne,
  • system montażowy,
  • falownik (inwerter),
  • kable i złączki solarne,
  • zabezpieczenia elektryczne.

  Leszczyński Systems jako Corab Partner oferuje bezpieczne i trwałe komponenty wytwarzane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami norm i przepisów prawnych.
  Oferowane przez nas systemy fotowoltaiczne przeszły pozytywnie liczne badania laboratoryjne oraz testy wytrzymałościowe potwierdzające ich wysoką jakość i bezpieczeństwo. Opatrzone są znakiem CE, który potwierdza zgodność z europejskimi normami. Każdy etap produkcji jest monitorowany i podlega wewnętrznej kontroli jakości.

  Zlecając wykonanie instalacji fotowoltaicznej firmie Leszczyński Systems masz pewność, że zostanie ona idealnie dopasowana do Twoich potrzeb i oczekiwań.

 • Co to są panele bifacjalne?

  Panele bifacjalne - inaczej nazywane obustronnymi lub też panelami typu glass-glass, są to ogniwa, które produkują prąd z obu stron, dzięki czemu wytwarzają więcej energii niż moduły klasyczne jednostronne (monofacjalne), które pochłaniają światło tylko z jednej strony. Panele bifacjalne, których obie strony w równym stopniu absorbują światło, ze względu na większą wydajność (nawet ok. 25% więcej generowanej energii przy zachowaniu takiej samej powierzchni) są obecnie coraz popularniejszym rozwiązaniem stosowanym w instalacjach fotowoltaicznych.

  W modułach bifacjalnych tylna warstwa folii ochronnej tzw. „backsheet” została zastąpiona szybą ze szkła hartowanego lub innym tworzywem przepuszczającym światło.
  Wadą paneli obustronnych jest ograniczenie co do miejsca montażu - mogą być montowane na gruncie lub na płaskim dachu.

 • Które urządzenia pobierają najwięcej energii w Twoim domu?

  Prądożercy, czyli które urządzenia pobierają najwięcej energii w Twoim domu?
  By nie dać się zaskoczyć wysokością opłat za energię elektryczną np. w nowo zamieszkałym domu, który zajmie rodzina 2+2, warto wiedzieć, jakie sprzęty domowe zużywają najwięcej energii. I tak dla przykładu:

  • Oświetlenie12 kWh rocznie
  • Mikrofala 26 kWh na rok
  • Odkurzacz 48 kWh na rok
  • Czajnik 73 kWh na rok
  • Laptop 90 kWh na rok
  • Telewizor 104 kWh na rok
  • Żelazko 105 kWh na rok
  • Pralka 156 kWh na rok
  • Piekarnik elektryczny 250 kWh na rok
  • Lodówka 300-400 kWh na rok
  • Zmywarka 380 kWh na rok
  • Kuchenka indukcyjna 1110 kWh na rok
  • Bojler elektryczny 2100 kWh na rok.

  Leszczyński Systems pomagając swoim klientom wybrać najkorzystniejsze ekonomicznie i ekologicznie rozwiązania, oferuje najnowocześniejsze systemy na miarę XXI wieku.

 • W przeszłości otrzymałem już dotację na panele fotowoltaiczne. Czy mogę złożyć wniosek na dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0?

  Tak. Po dofinansowanie z akcji Mój Prąd 4.0 w pierwszym kwartale 2022 roku będą mogli ubiegać się również właściciele instalacji fotowoltaicznych sfinansowanych ze środków z poprzednich edycji programów "Mój Prąd" oraz "Czyste powietrze".

  W edycji programu Mój Prąd 4.0 będzie można otrzymać pieniądze na:

  • inteligentne systemy zarządzania energią w domu,
  • domowe ładowarki samochodów elektrycznych,
  • magazyny energii elektrycznej,
  • magazyny ciepła i chłodu.

  Również jak w poprzednich programach, środki będą mogły być przeznaczone na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych.

 • Panele z drugiej ręki - czy opłaca się je kupić ?

  Ze względu na dość wysokie koszty inwestycji w nową instalację fotowoltaiczną, wiele osób chcąc zaoszczędzić decyduje się na zakup modułów z tzw. "drugiej ręki" - zarówno podaż jak i popyt na nie stale rosną - z pewnością są tańsze, ale czy ich praca odbywa się na tym samym poziomie co paneli najnowszej generacji?
  Pytanie retoryczne. Używane panele, które można kupić na rynku wtórnym, w większości pochodzące z demontażu mikroinstalacji z Holandii i Niemiec wykonane są w dość "przestarzałej" technologii amorficznej i choć są zdolne nadal do użytku, przepracowały już wiele lat.

  Decydując się na zakup modułów używanych, należy pamiętać o kilku ważnych aspektach:

  • brak gwarancji - ewentualne koszty naprawy ponosimy samodzielnie,
  • brak dokumentacji - trudno ustalić wiek i pochodzenie paneli,
  • mniejszy uzysk mocy - wraz z wiekiem spada efektywność pracy instalacji,
  • mikrouszkodzenia - niewidzialne dla laika, wpływają ujemnie na wydajność,
  • delaminacja - zaleganie wody na powierzchni paneli może powodować podciekanie pod ramę urządzenia, skutkiem czego jest odklejenie się powierzchni szklanej lub folii.

  Generalnie odradzamy kupno paneli używanych, ponieważ pozorna "oszczędność" może się okazać chybioną inwestycją, jednak w przypadku, gdy moduły pochodzą z wiadomego źródła i mamy wgląd w dokumenty zakupowe i gwarancyjne - wówczas możemy zaryzykować znając potencjał i dotychczasowy czas pracy instalacji.

 • Jak obniżyć koszty ładowania pojazdów elektrycznych?

  Koszty ładowania pojazdów można obniżyć korzystając z własnego prądu wytworzonego przez instalację fotowoltaiczną. To wygodny i prosty sposób na uzupełnienie energii pojazdu elektrycznego - należy podpiąć ładowarkę do samochodu elektrycznego i po kilku godzinach można ruszyć w podróż.

  W ofercie Leszczyński Systems dostępne są ładowarki do samochodów elektrycznych CORAB. Odznaczają się wysoką jakością, posiadają możliwość montażu ściennego i za pomocą stojaka podłogowego, mają szeroki zakres maksymalnej mocy ładowania, wysoką klasę ochrony IP.

  Przypominamy, że w edycji programu Mój Prąd 4.0 będzie można otrzymać dotację na zakup domowych ładowarek samochodów elektrycznych.

 • Czy niewłaściwe serwisowanie instalacji może wpłynąć na obniżenie jej wydajności?

  Tak, choć instalacje fotowoltaiczne są niemalże bezobsługowe, to jednak warto dokonywać regularnych przeglądów, aby w porę wykryć ewentualne błędy w działaniu instalacji lup po prostu sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie.
  Każdy producent komponentów daje gwarancję na ich prawidłowe działanie pod warunkiem odpowiedniego i regularnego serwisowania - pomaga to utrzymać sprawność instalacji na jak najwyższym poziomie uzysków mocy.
  Leszczyński Systems jako doświadczony instalator i serwisant, gwarantuje usługi serwisowe przeprowadzone z zachowaniem najwyższej starannościi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Czy panele fotowoltaiczne podlegają utylizacji?

  Tak. Instalacje fotowoltaiczne traktuje się w taki sam sposób, jak inne urządzenia elektroniczne. Producenci zapewniają możliwość pozbycia się niesprawnych paneli w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Można je również oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych.
  Jak wygląda proces utylizacji modułów? W pierwszej kolejności następuje ich demontaż - moduły dzieli się na części, czyli szkło i aluminium. Plastikowe części instalacji poddaje się obróbce cieplnej w temperaturze 500°C, podczas której plastikowe fragmenty odparowują. Pozostałe po tym procesie ogniwa krzemowe w większości można wykorzystać ponownie.

  Innym sposobem na wykorzystanie zużytych paneli fotowoltaicznych jest nadanie im zupełnie innej funkcji niż pierwotnie zamierzona - powstają z nich bardzo ciekawe dzieła sztuki użytkowej będące designerskim akcentem w nowoczesnym wystroju wnętrz.

 • Czy fotowoltaika zabezpieczy użytkowników przed skutkami blackoutu?

  Choć Polski to na razie nie dotyczy, jednak niektóre kraje europejskie takie jak Niemcy czy Austria, przygotowują już swoich obywateli na ewentualność czasowego wyłączenia prądu, czyli właśnie rzeczony blackout.

  Większość instalacji fotowoltaicznych zbudowanych jest w systemie on-grid, który jest podłączony do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Po krótce oznacza to, że awaria zasilania nie pozwoli na korzystanie z instalacji fotowoltaicznej.

  Z kolei zupełnie niezależne od sieci instalacje off-grid, tzw. instalacje wyspowe - choć są rzadkością w naszej polskiej rzeczywistości, wydają się być w przypadku blackoutu dobrym i skutecznym rozwiązaniem.

  Gdy nastąpi przerwa w dostawie prądu, pomocne też będą oferowane już na coraz szerszą skalę magazyny energii.

 • Jak dbać o panele w czasie zimy?

  Podczas długotrwałych i intensywnych opadów śniegu i utrzymującego się mrozu, na panelach tworzy się zalegająca warstwa zacieniająca, która obniża wydajność modułów nawet o 20%. W takim przypadku należy oczyścić panele- ważne, by zrobić to w odpowiedni i bezpieczny sposób.

  Najlepszym rozwiązaniem jest oczyszczenie paneli za pomocą miękkiej szczotki lub miotły - trzeba pamiętać, aby nie była ona szorstka i nie rysowała powierzchni. Wystarczy odczyścić panele częściowo, ponieważ odsłonięty panel zacznie działać, przepływający prąd spowoduje rozgrzanie panelu i nastąpi reakcja łańcuchowa – następne panele zaczną się nagrzewać i śnieg zacznie topnieć.

  Jeśli panele zamontowane są na dachu budynku, przed przystąpieniem do oczyszczania paneli należy zadbać o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa

 • Co to są panele amorficzne?

  Obok ogniw mono- i polikrystalicznych, które tworzą panel fotowoltaiczny, możemy się spotkać z tzw. ogniwami II generacji - cienkowarstwowymi zwanymi też amorficznymi, które należą do najtańszych z dostępnych modułów PV.

  Panel amorficzny jest pojedynczym ogniwem fotowoltaicznym, jego niewątpliwą zaletą jest szybka i tania produkcja, dodatkowo poziom pochłaniania światła słonecznego przez tego rodzaju panele jest nawet 40-krotnie wyższy niż w panelach polikrystalicznych.

  Do wad paneli amorficznych należą:

  • szybsza utrata wydajności,
  • niemożność użytkowania z niektórymi typami inwerterów,
  • niższa wytrzymałość mechaniczna
  • żywotność około 10 lat
  • są mało wrażliwe na wysokie temperatury.

 • Czy warto zainwestować w pompę ciepła?

  Zadaniem pompy ciepła jest uzyskanie ciepła z odnawialnych źródeł energii (powietrza, wody, gruntu). Uzyskane ciepło zostanie wykorzystane do ogrzewania pomieszczeń i wody lub na chłodzenie budynku latem. Pompy ciepła to urządzenia ekologiczne i oszczędne.
  Pompy ciepła dzielą się na: 

  • powietrzne
  • gruntowe
  • wodne.

  Największą popularnością cieszą się powietrzne pompy ciepła, gdyż do ich podłączenia nie ma potrzeby wykonywać kosztownych prac ziemnych.
  Pompy ciepła pobierają taką ilość energii elektrycznej, jaka jest potrzebna do zasilenia sprężarki. To, ile prądu zużywają pompy ciepła uzależnione jest od:

  • powierzchni budynku
  • stanu technicznego budynku
  • liczby mieszkańców.

  Pompa ciepła to - wbrew obiegowym opiniom - jedno z najtańszych i najbardziej przyjaznych środowisku rozwiązań do zaopatrzenia budynku w ogrzewanie i ciepłą wodę. 
  W obliczu rosnących obecnie cen prądu, Leszczyński Systems poleca połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną.  
  Należy też pamiętać o możliwości dofinansowania do pomp ciepła w programie "Moje Ciepło".

 • Jakie auto można zakupić korzystając z dofinansowania w programie "Mój elektryk"?

  O refundację na zakup nowego pojazdu zeroemisyjnego, którego koszt nie przekracza 225 tys. brutto. mogą wnioskować osoby fizyczne oraz firmy, które zakupiły lub zakupią samochód elektryczny w okresie od 01.05.2020 r. do 31.12.2025 r.
  Ograniczenie cenowe nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
  W grę wchodzi zakup samochodu elektrycznego kategorii M1 za gotówkę lub w kredycie bankowym. O przyznaniu refundacji decyduje kolejność zgłoszeń.
  Więcej informacji o programie "Mój elektryk" na stronie: bit.ly/3G3WhcU

 • Czy pomimo podwyżek cen prądu nadal opłaca się ogrzewać dom przy użyciu energii elektrycznej?

  Tak, pod warunkiem, że do wytworzenia energii wykorzystamy system fotowoltaiczny w połączeniu z pompą ciepła nowej generacji. To rozwiązanie jest jednym z najtańszych i najbardziej przyjaznych środowisku rozwiązań do zaopatrzenia budynku w ogrzewanie i ciepłą wodę.

  Inwestycja w instalacje fotowoltaiczne jest najtrafniejszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem dla każdego gospodarstwa domowego, biorąc pod uwagę stale rosnące ceny energii elektrycznej i zawsze dostępne bezpłatne światło słoneczne.

  Fotowoltaika to tania i ekologiczna energia ze słońca, łatwa i bezpieczna w użytkowaniu

 • Instalacja fotowoltaiczna on-grid czy hybrydowa? Co się bardziej opłaca?

  System on-grid to instalacja fotowoltaiczna zintegrowana  z siecią energetyczną, gdzie energia jest zużywana na bieżąco, a nadwyżki trafiają do zakładu energetycznego. Odbiór  oddanej energii jest możliwy w okresach obniżonej produkcji, a więc nocami i w miesiącach jesienno-zimowych.

  Natomiast instalacja hybrydowa daje możliwość magazynowania wyprodukowanej energii w sieci, jak i we własnym magazynie, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa energetycznego, większą niezależność od dostawców zewnętrznych oraz dodatkowe źródło zasilania w przypadku awarii sieci.

  Instalacje hybrydowe wymagają jednak kosztownej inwestycji w infrastrukturę.

  W zależności od zasobności portfela inwestora, jedno i drugie rozwiązanie jest trafne i polecane, ponieważ wykorzystuje ekologiczne i odnawialne źródła energii przyjazne dla środowiska naturalnego.

 • Co to jest Net-Billing?

  To nowy system rozliczania prosumentów z nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej, który wchodzi w życie 1 kwietnia br. Zastąpi on dotychczasowy system tzw. Net-Metering.

  Po krótce oznacza to, że nadwyżka wyprodukowanej przez prosumenta energii elektrycznej będzie odsprzedawana do zakładu energetycznego. Natomiast w miesiącach zimowych, gdy system fotowoltaiczny nie jest tak wydajny jak latem, właściciele fotowoltaiki będą musieli zakupić potrzebną energię po stawkach rynkowych w/g wybranej przez siebie taryfy.

  Nowy system rozliczeń nie dotyczy prosumentów, którzy uruchomią i podłączą mikroinstalację do sieci do dnia 31 marca 2022.

  Pomimo zmian w przepisach i idących za tym obciążeń finansowych, fotowoltaika nadal pozostaje jednym z najoszczędniejszych i najbardziej wydajnych sposobów na zaopatrywanie budynków, gospodarstw i firm w niezbędne ciepło.

 • Jaki rodzaj ogrzewania jest bardziej opłacalny - pompa ciepła czy gaz?

  Już niejednokrotnie pisaliśmy o nowoczesnych pompach ciepła i ich niezaprzeczalnych zaletach, takich jak długa żywotność, brak emisji zanieczyszczeń, ekologia, możliwość skorzystania na jej zakup z dotacji lub ulgi termomodernizacyjnej.
  Zwłaszcza polecamy zastosowanie pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką za względu na niemal zerowy koszt eksploatacji.
  Do wad pomp ciepła należy dość wysoki koszt zakupu (kilka-kilkanaście tys.), jednak w dłuższej perspektywie to rozwiązanie jest bardziej opłacalne niż inwestycja w kotły gazowe.
  Z kolei jeśli chodzi o wymienione właśnie kotły, choć ich zakup jest tańszy w stosunku do pomp ciepła, za to eksploatacja jest droższa.
  Na zakup kotłów możemy również starać się o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze.
  Wybór jak zwykle należy do inwestorów.
  Leszczyński Systems jako doświadczony instalator i specjalista w odnawialnych źródłach energii służy radą i pomocą podczas planowanych inwestycji.

 • Jakie są korzyści z posiadania pompy ciepła powietrze-woda?

  • Pompę tego typu można podłączyć do już posiadanej instalacji grzewczej, nie wymaga to specjalnych prac ziemnych - jak w przypadku pomp gruntowych.
  • Pompa ciepła w połączeniu z fotowoltaiką to niezależne i tanie źródło ogrzewania i stały dostęp do ciepłej wody użytkowej.
  • Podczas letnich miesięcy pompa będzie spełniać funkcję chłodzenia pomieszczeń.
  • Praca pompy jest cicha, nie emituje do środowiska szkodliwych związków, a samo urządzenie jest bezobsługowe.
  • Stosując niskotemperaturowe odbiorniki takie jak ogrzewanie podłogowe czy ścienne, które najefektywniej współpracują z pompą ciepła, zapewniamy pomieszczeniom estetyczny wygląd.
  • Pompy ciepła powietrze-woda to jedno z najbardziej ekonomicznych i przyjaznych środowisku rozwiązań do ogrzewania budynku i dostarczenia ciepłej wody.

 • Ulga termomodernizacyjna na zakup pompy ciepła - jak z niej skorzystać?

  Do końca kwietnia 2022 r. przy okazji składania rocznego zeznania podatkowego, można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, czyli z odliczenia od podatku dochodowego kosztów poniesionych m.in. na zakup pompy ciepła.
  Na co przydzielana jest ulga termomodernizacyjna?
  Na tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjne, polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania danego budynku w zaopatrzenie na ciepłą wodę i ogrzewanie. Ulga ta dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, pod warunkiem, że nie jest to budynek w trakcie budowy.
  Dla kogo?
  O ulgę termomodernizacyjną może się ubiegać właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Ile?
  Maksymalna kwota zwrotu na podatnika z tytułu ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 tys. zł. Warunkiem jest, aby inwestycja została zakończona przed upływem 3 lat od roku, w którym został wyniesiony pierwszy wydatek.

 • Panele małe czy duże? Jakie wybrać?

  Panele o większej powierzchni produkują więcej mocy  — jednak na ich montaż potrzeba dużo miejsca. Panele mniejsze nie zajmują wiele powierzchni, co ważne nie obciążają konstrukcji, są także łatwiejsze do montażu. Przy wyborze właściwych modułów należy zwrócić uwagę na ich wydajność i efektywność pracy, które niekoniecznie wiążą się z ich wielkością i liczbą ogniw.

  Najważniejsze parametry wysokowydajnych modułów to:

  • nowoczesna technologia wykonania,
  • sprawność modułu,
  • współczynnik temperaturowy,
  • roczny spadek mocy,
  • jakość wykorzystanych komponentów.

  Jeżeli planujecie Państwo zainwestować w wydajną i ekonomiczną instalację, Leszczyński Systems służy pomocą w dokonaniu najodpowiedniejszego wyboru.

 • Czy pompa ciepła jest alternatywą dla gazu?

  Obecna sytuacja związana z wojną na Ukrainie powoduje wiele zmian, również tych w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Decyzja o montażu nowej generacji pomp ciepła to dziś nie tylko sprawa ekonomiczna, ale przede wszystkim sposób na uniezależnienie się od dostaw gazu ze wschodu.
  Za wyborem pompy ciepła przemawiają również wciąż rosnące ceny gazu.
  Kolejnym argumentem za montażem pompy ciepła jako rozwiązaniem w 100% przyjaznym środowisku, jest odpowiedzialność ekologiczna polegająca na walce ze smogiem i dekarbonizacji sektora budynków.
  Pompy ciepła nie wymagają tak częstych i kosztownych konserwacji i przeglądów, jak to jest w przypadku instalacji gazowych.
  Dodatkowo — pompy ciepła to nie tylko ogrzewanie pomieszczeń i wody, ale i chłodzenie latem.
  Biorąc pod uwagę aktualne trendy  w polityce polskich i europejskich rządów, które promują to rozwiązanie, zdecydowanie polecamy skorzystać z instalacji pompy ciepła.

 • Mój prąd 4.0, czyli o programie dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

  Od 15 kwietnia 2022 r. trwa nabór wniosków w ramach części pierwszej Programu Mój Prąd na lata 2021 - 2023.
  Wnioski o dofinansowanie mogą składać prosumenci w nowym systemie net billing oraz dotychczasowi prosumenci, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.
  Celem Programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych poprzez jej magazynowanie w magazynach energii i ciepła oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną.
  Dofinansowanie można otrzymać na zakup, montaż, transport i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej i/lub ciepła.
  Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
  Szczegółowych informacji o programie Mój Prąd w ramach nieodpłatnej konsultacji udzielają Doradcy Energetyczni na stronie https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/.

 • Pompa ciepła w starym domu. Czy trzeba wymieniać stary system ogrzewania?

  Kilka milionów polskich gospodarstw domowych stoi przed koniecznością wymiany starych nieekologicznych pieców na nowe urządzenia. W związku z tym pojawia się pytanie — czy oprócz  "serca" konieczna jest też wymiana całego systemu?
  Pompy ciepła najlepiej pracują w połączeniu  z niskotemperaturowymi odbiornikami, takimi jak ogrzewanie ścienne lub podłogowe.
  Jednak na rynku są dostępne również pompy ciepła wysokotemperaturowe, które bardzo dobrze współpracują z tradycyjną instalacją. Ze względu na mniejszą wydajność takiego systemu należałoby rozważyć docieplenie budynku, np. korzystając z dotacji na termomodernizację w ramach Programu Czyste Powietrze.

 • Dlaczego trzeba dbać o teren pod panelami?

  Pielęgnacja instalacji fotowoltaicznej zbudowanej na gruncie, obok regularnych przeglądów i odpowiedniego czyszczenia, polega również na regularnym koszeniu traw i chwastów rosnących pod panelami.
  Dlaczego jest to istotne? Z kilku powodów:

  • zapobiega wrastaniu chwastów w ogrodzenie i systemy monitorowania, 
  • ułatwia dostęp dla prac konserwacyjnych,
  • zapobiega zacienianiu modułów, 
  • zapobiega zabrudzeniu falowników,
  • uniemożliwia gryzoniom dostęp do kabli znajdujących się w górnej krawędzi modułów.

  Leszczyński Systems jako doświadczony instalator systemów fotowoltaicznych apeluje do właścicieli instalacji o prawidłowe i regularne pielęgnowanie modułów i terenu wokół nich przypominając starą zasadę, że lepiej zapobiegać niż leczyć. 

 • Czy silne wiatry mogą uszkodzić system fotowoltaiczny?

  Przetaczające się przez Polskę silne wiatry wyrządzają wiele szkód również w branży fotowoltaicznej. Najczęstszym powodem uszkodzeń instalacji jest najczęściej nieodpowiedni montaż.
  Same urządzenia składające się na instalację fotowoltaiczną, których wytrzymałość określona jest przez normy IEC 61730-2, powinny wytrzymać wiatr o prędkości ok. 130 km/h.
  Ważne jest więc, aby powierzyć montaż doświadczonym i wykwalifikowanym instalatorom, którzy podpowiedzą, jaki rodzaj konstrukcji będzie najbardziej odpowiedni i dopasowany do indywidualnych warunków, jakimi dysponuje klient.
  Leszczyński Systems zadba o prawidłowy dobór komponentów i fachowy montaż objęty gwarancją.
  Na wypadek ekstremalnych warunków pogodowych, polecamy indywidualne ubezpieczenie instalacji.

 • Czy pompa ciepła jest głośna?

  Pompy ciepła to urządzenia ekologiczne, przyjazne środowisku i bezpieczne dla zdrowia człowieka, nie emitują szkodliwych substancji, a poziom hałasu, który generują przybiera niskie wartości. Wrażenia akustyczne pracy pompy ciepła można porównać do szumu domowego wentylatora lub rozmowy, jest to dźwięk na poziomie 40-60 dB.
  Informacje o poziomie mocy akustycznej danej pompy ciepła umieszczane są na etykiecie efektywności energetycznej.
  Leszczyński Systems oferuje nowoczesne energooszczędne pompy ciepła wraz z montażem i obsługą serwisową.

 • Czy trzeba myć panele fotowoltaiczne?

  Ze względu na to, że nawet mm warstwa kurzu już blokuje promieniowanie słoneczne, odpowiedź brzmi — zdecydowanie tak! Brudne panele produkują nawet do 8% mniej energii.
  Aby instalacja działała wydajnie, a panele służyły jak najdłużej, należy poznać kilka podstawowych zasad prawidłowej konserwacji.
  Jak często?
  Zalecane jest, aby panele myć dwa razy do roku — wiosną i pod koniec lata.
  Jaka jest najwłaściwsza pora?
  Najlepiej czyścić moduły wczesnym rankiem lub późnym popołudniem. Nie wolno polewać paneli zimną wodą w czasie dużego nasłonecznienia, gdyż  nagłe schłodzenie nagrzanej słońcem powierzchni ogniw zwiększa ryzyko szoku termicznego, co może uszkodzić instalację i spowodować powstawanie mikropęknięć na ich powierzchni.
  Czy wystarczy sama woda?
  Zalecane jest mycie wodą destylowaną (lub deszczówką) i miękką gąbką.
  W przypadku silnego zabrudzenia lub zabrudzeń punktowych, takich jak np. ptasie odchody, można użyć mieszaniny małej ilości płynu do mycia szyb z octem winnym. Jeśli do mycia używamy mydła, to trzeba pamiętać o dokładnym spłukaniu paneli wodą destylowaną. Nie należy używać wody z kranu, ponieważ pozostawia ona osad z kamienia.
  Paneli nie wolno myć myjką ciśnieniową. Zbyt duże ciśnienie wody może rozszczelnić silikon spajający szybę z ramą modułu.

 • W jaki sposób system fotowoltaiczny wpływa na okolicę?

  Wiele osób odpowiedzialnych ekologicznie zastanawia się, czy praca fotowoltaiki nie zagraża środowisku i samym użytkownikom.
  Tymczasem panele fotowoltaiczne są jednym z bezpieczniejszych i w pełni ekologicznych rozwiązań, w żaden sposób nie wpływają na otaczającą faunę i florę. Ich praca nie powoduje hałasu i nie emituje do otoczenia żadnych substancji toksycznych. Również jeżeli chodzi o temperaturę otoczenia, to działanie systemu nie ma wpływu na jej podwyższenie z uwagi na zbyt małą skalę. Co najwyżej większe instalacje naziemne mogą w pewnej części zacieniać teren i to jedyna "wada" wpływająca na najbliższe otoczenie.

 • Czy posiadanie instalacji fotowoltaicznej zwiększa ryzyko pożaru?

  Fakt posiadania własnej małej elektrowni słonecznej nie powinien być powodem do obaw przed pożarem. Dla przykładu — w powiecie lęborskim w ciągu ostatnich kilku lat nie odnotowano żadnego przypadku, gdzie bezpośrednią przyczyną pożaru byłaby instalacja fotowoltaiczna.

  Moduły fotowoltaiczne są trudno zapalne, nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania ognia. Niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji pożarowej oczywiście istnieje, tak samo jak w przypadku każdego innego systemu produkującego prąd.

  Najczęstsze przyczyny to: brak wyobraźni, celowe omijanie zabezpieczeń, oszczędzanie na dobrej jakości sprzęcie czy wykwalifikowanych pracownikach – krótko mówiąc realizacją „po kosztach”.

  Odpowiednio wykonany projekt  i prawidłowa instalacja sprawiają, że panele fotowoltaiczne należą do bardzo bezpiecznych urządzeń.

  Aby zminimalizować zagrożenie pożarem, należy korzystać z usług sprawdzonego dostawcy / instalatora oraz zadbać o dobór wysokiej jakości komponentów, które mają wpływ nie tylko na żywotność instalacji, ale również na bezpieczeństwo użytkowania.

  Jak się zachować, jeśli jednak dojdzie do pożaru?

  Przede wszystkim należy poinformować straż pożarną, że gospodarstwo posiada alternatywne źródła energii. Ekipy strażackie przechodzą specjalne szkolenia z prowadzenia działań gaśniczych w budynkach posiadających instalacje fotowoltaiczne.

  Posiadaczom instalacji fotowoltaicznych zaleca się zakup gaśnicy proszkowej – gaśnica ustawiona przy falowniku, pozwoli na szybką reakcję i ugaszenie niewielkiego pożaru.

 • Dlaczego instalacja fotowoltaiczna przestała nagle działać?

  Na ogół dobrze zamontowane systemy fotowoltaiczne wykonane z wysokiej jakości komponentów działają niezawodnie przez wiele lat. Czasem jednak zdarza się nam odebrać telefon od prosumenta z informacją, że nagle instalacja przestała działać.
  Jakie mogą być powody takiego stanu rzeczy? Jest ich kilka:

  • zbyt wysokie napięcie w sieci,
  • awaria falownika,
  • uszkodzenie paneli poprzez złe warunki pogodowe.

  Jeśli chodzi o pierwszy z powodów, jest on skutkiem dużego wzrostu popularności instalacji PV przy jednoczesnym niezbyt dobrym stanie sieci elektroenergetycznej. 
  Jeśli w tym samym czasie duża liczba instalacji oddaje energię do sieci, napięcie w sieci wzrasta. Gdy wzrośnie powyżej 250 V falownik automatycznie wyłączy się, a z nim cała instalacja. Również przy spadku napięcia poniżej stanu 207 V, instalacja zostanie wyłączona.
  Kolejnym powodem nagłego wyłączenia instalacji może być uszkodzenie paneli spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, jak np. śnieg, grad, silny wiatr, czy przegrzanie paneli.
  Przyczyną wyłączenia systemu fotowoltaicznego mogą być również wszelkiego rodzaju awarie falownika spowodowane przez np. silne zabrudzenie paneli, zacienienie, pęknięcie szyby modułu, odklejającą się folię ochronną lub mikrouszkodzenia paneli powodujące tzw. hotspoty

JAK DZIAŁAMY?

 • UMÓW WIZYTĘ

  Wypełnij formularz kontaktowy, by umówić się z ekspertem.

 • SPOTKANIE

  Ekspert Leszczyński Systems skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia terminu spotkania.

 • OFERTA

  Na podstawie zebranych informacji przedstawiamy ofertę realizacji inwestycji.

 • REALIZACJA

  Wykonujemy instalację i zaczynasz oszczędzać na prądzie.

 • PROFESJONALNA OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

  Twoja instalacja będzie monitorowana 24/7 w celu zapewnienia maksimum wydajności.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 

Umów się na darmową analizę naszego eksperta 

Odpowie na wszystkie pytania

 

Tel.: +48 669 777 999

Tel.: +48 669 777 246

E-mail: kontakt@leszczynskisystems.pl

Przejdź do góry strony